SOSK

0708-790409

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona


AKTUELLT

Kontaktvägar

För tillfället upplever Monica på Restaurangen problem med det fasta telefonnumret. Nedan kontaktvägar gäller för närvarande för att komma i kontakt med Restaurangen.

E-post

restaurangen@telia.com

Telefon

0708-790409

Adress

Amiralitetstorget 7, Karlskrona

OM SOSK

HISTORIK

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona bildades den 13 december 1830 på förslag från kapten Carl Reinhold Nordenskiöld. Sedan 1815 fanns ett "läsesällskap för flottans officerare i allmänhet och särdeles de yngre”, vilket genom Nordenskiölds initiativ ombildades till sjöofficerssällskapet.

De första stadgarna antogs vid Sällskapets första sammanträde 10 januari 1831 och kommendörkapten Johan Fischerström utsågs till ordförande. 21 februari 1834 upplät Kungliga Örlogsmannasällskapet sina lokaler till Sjöofficerssällskapet, ett samarbete som fortfarande fungerar.

Våra lokaler

Klubbrummet

I Klubbrummet kan du slå dig ner i sköna fåtöljer och umgås med övriga medlemmar i sällskapet.

Våra lokaler

Rbb HMS Norrköpings Gunrum

I Gunrummet kan man drömma sig iväg till havs och en punsch kan med fördel intas här.

Våra lokaler

Biljardrummet

I biljardrummet pågår oftast en runda av batalj.

Verksamhetsplan

Spelafton - 18 januari, v.403, kl.17.45

Pensionärslunch - 8 februari, v406, kl.12.15

Spelafton - 7 mars, v.410, kl.17.45

Pensionärslunch - 14 mars, v.411, kl.12.15

Spelafton - 4 april, v.414, kl.17.45

Pensionärslunch - 11 april, v.415, kl.12.15

Vårsammanträde - 11 april, v.415, kl.18.00

Spelafton - 2 maj, v.418, kl.17.45

Pensionärslunch - 16 maj, v.420, kl.12.15

Vårfest - Maj ESO

Familjemiddag Mors dag - 26 maj, v.421, kl.13-15


Stuguthyrning


Samfonden